Q&A

Hoe schrijf ik me in?
Stuur via de website een bericht en daarna sturen we jou de informatie toe en houden we je op de
hoogte.

Als de cursus doorgaat ontvangt u hiervan bericht en direct ook de factuur. De factuur dient binnen
twee weken maar in ieder geval voor aanvang van de cursus betaald te zijn. Het niet tijdig betalen,
kan een reden zijn voor Of Course Cursussen om u de toegang tot de cursus te weigeren.

Annuleren?
Tot wanneer kan ik kosteloos annuleren? Tot vier weken voorafgaand aan de cursus is het mogelijk
om schriftelijk de cursus te annuleren. Na het verlopen van deze termijn is het mogelijk om kosteloos
een vervanger te sturen of de helft van het cursusgeld te ontvangen.

PO/PE Punten
Momenteel zijn we nog niet officieel geaccrediteerd door de Orde. We hopen de accreditatie voor de
zomer te hebben.
Zodra we erkend zijn voor het toekennen van opleidingspunten aan advocaten op grond van artikel
4.4, vijfde lid, onderdeel a, van de Verordening op de advocatuur. Dit houdt in dat Of Course
Cursusssen aan de cursussen die voldoen aan de vereisten uit voornoemd artikel één opleidingspunt
per netto uur onderwijs mag toekennen. Indien een cursus niet precies op een rond aantal netto
uren onderwijs uitkomt, wordt dit aantal naar beneden afgerond op hele uren. Dit is dan het
puntenaantal dat aan de cursus kan worden toegekend (in het puntenlogo kan worden vermeld) en
dat advocaten kunnen behalen voor het volgen van de cursus. We streven ernaar om binnen 5
werkdagen na het volgen van de cursus of het bekijken van het webinar het certificaat digitaal toe te
sturen.

Welk videoconferentie gebruiken jullie voor de online cursussen?
We gebruiken zoom en voor de cursus begint ontvang je een link samen met een uitleg hoe je kunt
inloggen en wat je moet doen als er technisch iets niet werkt.
De prijzen op de website zijn excl. btw.
Op alle cursussen zijn algemene voorwaarden van toepassing. Je kunt ze vinden op de website.

Compliment of klacht?
Ben je ergens niet tevreden over of wil je juist een compliment geven? Dat kan! Stuur een email naar
info@ofcourse-cursussen en we nemen zsm contact met je op. Meer informatie? Lees dan onze
klachtenregelement. Ook dit kun je vinden op onze website.