Het nieuwe bewijsrecht!

  • 30 september 2024
  • 13:00-17:30 uur
  • mr. Steven Venhuizen
  • Haarlem
  • € 395,- / 4 punten

Per 1 januari 2025 treedt de wet Vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht in werking! Wil je in één middag op de hoogte zijn van alle wijzigingen? Dat kan. Kom naar de nieuwe cursus over het nieuwe bewijsrecht.

De rechter moet in staat zijn direct na de mondelinge behandeling een uitspraak te doen. Het is dan essentieel dat hij/zij op dat moment over een maximale hoeveelheid informatie en bewijs beschikt. Het is daarom van groot belang dat de partijen de verzameling van informatie en bewijs zoveel mogelijk vóór de procedure of de mondelinge behandeling plaat vindt. Het wetsvoorstel herstructureert de voorlopige bewijsverkrijging, waarbij ook het conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken en het proces-verbaal van constatering door de gerechtsdeurwaarder in de wet worden opgenomen.

De volgende onderwerpen komen (soms summier) aan bod:

– doel en middelen, actuele stand van zaken, inwerkingtreding en overgangsrecht;

– bewijsverrichtingen voorafgaande aan de procedure (concentratie van voorlopige bewijsverrichtingen inclusief het nieuwe inzagerecht;

– conservatoir bewijsbeslag in niet IE-zaken;

– proces-verbaal van constatering;

– bewijsverrichtingen tijdens de procedure (niet meer voorlopige bewijsverrichtingen);

– partijen: rechten, (pre processuele) plichten en eventuele sancties;

– rechter: regierol, gevolgtrekkingen en professionele standaarden

Als je vóór 1 juni 2024 inschrijft, ontvang je vroegboekkorting van €50,-. De cursusprijs is incl. (digitaal) cursusmateriaal, uitgebreid koffie en thee arrangement en gratis parkeren. 

Doelgroep: advocaten en andere juristen

Niveau: actualiteiten

Rechtsgebied: burgerlijk procesrecht, algemene praktijk

BEPAAL JOUW KOERS!

Meld je nu
aan!

12 + 1 =