ONLINE WEBINAR DIVIDENBELEID BIJ DE BV EN NV

  • 4 juni 2024
  • 10:00-12:15 uur
  • prof.mr. Kid Schwarz
  • Online
  • € 195,- / 2 punten

In deze nieuwe online webinar gaat de docent prof. mr. Kid Schwarz in op het vormgeven van het dividendbeleid bij de NV, welke structuur tot de flexibiliseringsoperatie ook voor de BV gold.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • de regeling van art. 2:216 BW, waarbij bezien zal worden wat de rol en de aansprakelijkheid van het bestuur is bij uitkering van dividend.
  • de veelal schaarse jurisprudentie omtrent de vormgeving van de uitkeringstest
  • de mogelijke vermijding van risico’s voor bestuur en bestuurders
  • de kwalificatie van de aansprakelijkheid van bestuurders op grond van art. 2:216 lid 3 BW, waarbij prof. mr. Kid Schwarz vooral kijkt naar de benarde positie van de bestuurder van een dochter wanneer de moeder een uitkering wenst
  • thema’s op het terrein van tegenstrijdige belangen ivm het dividendbeleid, waarbij de vraag aan de orde komt of het uitkeren van dividend in het belang van de vennootschap is.

Kortom, het belooft een interactief ondernemingsrechtelijke feest te worden. Kom je ook?

NB de cursus wordt via Zoom aangeboden. Uiterlijk een week voor de aanvang van de cursus ontvang je de inloggegevens. De cursus wordt NIET opgenomen.

Doelgroep: advocaten en (bedrijfs)juristen

Niveau: verdieping

Rechtsgebied: ondernemingsrecht