PRIVATE TEACHING DE NIEUWE OMGEVINGSWET – STOOMCURSUS

 • op 12 juni 2024
 • 10:00-17:00 uur
 • mr. Lukas Baars
 • Haarlem
 • € 595,- excl. btw / 6 punten

De nieuwe omgevingswet is een feit. Ben je als jurist klaar om in recordtijd de essentiële kennis op te doen over de nieuwe Omgevingswet? Onze stoomcursus is speciaal ontworpen om juridische professionals zoals jij in een kort tijdsbestek volledig onder te dompelen in de cruciale aspecten van deze ingrijpende wetgeving. Lukas Baars heeft alle belangrijke wijzigingen en aspecten van deze wet op een rijtje gezet. In zes uur ben je helemaal op de hoogte. Op 12 juni 2024 geeft hij deze stoomcursus in Haarlem. Ben je erbij?

Wees er snel bij want er is beperkt plek. De cursusprijs is incl. (digitaal) cursusmateriaal, uitgebreid luncharrangement en gratis parkeren. 

Het programma is:

Deel I: Inleiding op het nieuwe stelsel

 • Achtergronden van de nieuwe wet
 • Opzet en inhoud van de wet
 • Nieuwe begrippen, nieuwe methodiek – wat is belangrijk voor de juridische praktijk?

Deel II: Kerninstrumenten en hun werking, o.a:

 • omgevingsplan
 • omgevingsvergunning
 • omgevingsvisie
 • omgevingswaarden en instructieregels

Deel III: Bouwen en nieuwe ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet

 • Bouwregelgeving in de Omgevingswet: belangrijkste veranderingen
  • Verdieping ‘de knip’
 • Verdieping ‘BOPA’- en ‘OPA’-omgevingsvergunning (als vervanging van art. 2.12 Wabo)
  • Bespreking OPA-omgevingsvergunningen en stelsel
  • Bespreking BOPA: toepassingsbereik, inhoud, toepasbaarheid
 • Veranderingen, afgezet tegen voormalige ‘kruimelgevallenregeling’ (bijlage II Bor)

 Deel IV: Omgevingsplan, milieuthema’s

 • Nieuwe opzet omgevingsplan als ‘vervanger’ bestemmingsplan
 • Integratie milieuspoor in omgevingsplan
 • Opname diverse verordenende bepalingen – waar op te letten?
 • Werking DSO: gebruik TAM-IMRO, STOP-TPOD-standaarden (gebruik ‘regels op de kaart’ als vervanger van ‘ruimtelijke plannen’)

Deel V: Milieuthema’s in de Omgevingswet

 • Belangrijke veranderingen
 • Behandeling wijzigingen milieuthema’s
 • Externe veiligheid, geluid, geur, bodem e.a.
 • Nieuwe stijl milieuzonering (VNG-brochure)

Deel VI: Handhaving en nadeelcompensatie

 • Veranderingen handhavingsrecht in relatie tot omgevingsplan
  • Nieuw hoofdstuk 18 Omgevingswet
 • Aanpassingen in stelsel planschade en nadeelcompensatie
  • Nieuwe stelsel: welke punten zijn voor de praktijk belangrijk?

 Deel V: Praktische toepassing en overgangsrecht

 • Bij gebruik omgevingsplan, BOPA, nieuwe opzet OLO en nieuwe plansoftware
 • Overgangsfase (van oud naar nieuw stelsel – nog ruim 2 jaar aan de orde)
 • Overgangsrecht
  • Vergunning- en meldingsplichten; maatwerkvoorschriften Wm/Activiteitenbesluit
  • Bruidsschat (omgevingsplannen)
 • Overgangsrecht, casuïstiek
 • Behandelen van een (uitgebreide) casus
 • Met toepassing van de belangrijkste kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsvergunning)

Uiteraard is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen. Graag zelfs.

Doelgroep: advocaten en (gemeente)juristen

Niveau: basis en praktijk

Rechtsgebied: bestuursrecht