HARVARD ONDERHANDELEN VOOR DE AMBITIEUZE JURIST

  • 2 juli 2024 & 16 juli 2024
  • 14:00-17:15 uur & 10:00-12:00 uur
  • mr. drs. Marloes ter Huurne
  • Breukelen & Online
  • € 495,- / 5 punten

 

Een goede jurist of advocaat behaalt het best haalbare resultaat voor zijn of haar cliënt. Wat het beste resultaat is, bepaalt de cliënt. In een ideale wereld is dit resultaat haalbaar. In de realiteit zullen echter concessies gedaan moeten worden. Je bent in staat een goede inschatting te maken van het best haalbare resultaat. Je weet jouw cliënt hierin mee te nemen, hoe partijen te benaderen en hoe je tijdens het proces van de onderhandeling effectief kunt mee- of juist tegen bewegen.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op vragen zoals: wat is de Harvard-methode van onderhandelen precies en wat maakt deze methode effectief? Hoe kan ik de Harvard-methode toepassen in mijn praktijk? Welke valkuilen zijn er, ook gelet op (automatische) denkprocessen en (automatisch) gedrag, zowel van de wederpartij als van mijzelf? Hoe kan ik interactie met de wederpartij constructief beïnvloeden? Hoe verwoord ik de belangen van mijn cliënt en hoe kom ik achter de belangen van de wederpartij? Op welke wijze kan je tijdens een onderhandeling gemeenschappelijke belangen op tafel krijgen en dienen? Wat is een BAZO en hoe zet je het in? Wat kan ik leren van expertonderhandelaars?

Let op: er is beperkt plek dus schrijf je direct in en noteer het in je agenda.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • ken je de Harvard-principes van onderhandelen, weet je wat deze inhouden en kun je ze toepassen;
  • heb je een duidelijk beeld van verschillende invloeden die een rol spelen in het onderhandelproces;
  • ken je psychologische processen waar je rekening mee moet houden bij het voorspellen van je eigen gedrag en dat van de andere betrokkenen in bepaalde situaties;
  • begrijp je welke aspecten van de interactie kunnen bijdragen aan het bereiken van een win-win uitkomst van de onderhandelingen;
  • kun je anticiperen op je eigen gedrag én op het gedrag van de andere betrokkenen, waardoor je de situatie gericht kunt beïnvloeden.

Docent
Mr. drs. Marloes ter Huurne (1977) studeerde Rechten aan de Universiteit van Maastricht en Sociale Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Deze twee vakgebieden combineert ze door de gedragswetenschap te verwerken in cursussen, trainingen en coachtrajecten voor advocaten.
Sinds 2013 is ze als vaardighedentrainer en mentor verbonden aan de Beroepsopleiding Advocaten en sinds 2022 is ze hoofddocent Communicatieve vaardigheden en Onderhandelen bij de Law Firm School.
Daarnaast verzorgt Marloes verschillende vaardighedencursussen en begeleidt zij intervisie in het kader van de kwaliteitstoetsen. Marloes hecht veel waarde aan het evidence based toepassen van de
gedragswetenschap en heeft zichzelf als missie gesteld de juridische wereld en advocaten in het bijzonder hier meer bekend mee te maken.

Contacttijd en PO-punten

Eén fysieke bijeenkomst van 3 uur en een online terugkombijeenkomst van 2 uur, 5 PO-punten (niet-juridisch) in totaal.

NB: de online terugkombijeenkomst van 2 uren wordt via zoom aangeboden op dinsdag 16 juli van 10:00 uur tot 12:00 uur.

doelgroep: juristen en advocaten die regelmatig onderhandelen.

niveau: verdieping en praktijk

rechtsgebied: beroepsvaardigheden, niet-juridisch